Spotkanie Kapituły HSB

Szanowni Państwo,

powoli zbliżamy się do końca starego roku szkolnego i czas pomyśleć o najważniejszych wydarzeniach licealnych nowego roku szkolnego.
Jednym z nich jest – oczywiście – gala wręczenia Honorowych Statuetek Batorego przewidziana na piątek 13 (!) listopada 2020 roku (tradycyjnie jest to pierwszy piątek po 11 listopada). W tym roku gala będzie szczególnie wyjątkowa ponieważ chcielibyśmy również na niej uhonorować Odznaką Batorego tegorocznych absolwentów, wręczyć medal Batorego oraz nagrodę Złotego Pióra (niestety nie mieliśmy takiej okazji w związku z pandemią). Ponadto z radością informuję, że na ten dzień planujemy wprowadzenie do szkoły nowego sztandaru.

W nawiązaniu do informacji przekazanej 15 stycznia 2020 roku przez Facebook chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie Kapituły Honorowej Statuetki Batorego: 9 czerwca 2020 roku o godzinie 13 w liceum.

Chciałabym wyjaśnić parę spraw. Z powodu zmieniających się przepisów prawa (weszła w życie ustawa Prawo Oświatowe) musiałam – jako dyrektor liceum – dostosować do nich wiele uregulowań, które istniały wcześniej, w tym także zasady działania Kapituły Honorowej Statuetki Batorego. W moich działaniach chciałam przede wszystkim podkreślić znaczenie wielości środowisk, które Liceum Batorego tworzą: uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego, absolwenckiego. Nie mogłam zapomnieć także o gronie przyjaciół Batorego, w szczególności o byłych dyrektorach. Dlatego też w zarządzeniu, które wydałam w grudniu 2019 roku przewidziałam w pracach Kapituły następujące osoby: dyrektora, wicedyrektora, dwoje nauczycieli wybieranych przez Radę Pedagogiczną, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, prezesa Stowarzyszenia Sympatyków III LO lub innego stowarzyszenia czynnie wspierającego pracę szkoły, byłych dyrektorów, przedstawicieli absolwentów, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców. Jest to duża zmiana w odniesieniu do wcześniejszych działań, ale zależało mi na reprezentatywności i transparentności.

Jestem otwarta na Państwa uwagi – czekam pod adresem dyrektor@3lo.edu.pl na informacje. Ze względów organizacyjnych proszę też o zgłoszenie się pod ten adres chętnych do pracy w Kapitule absolwentów.

Czekając na czerwcowe i listopadowe spotkania, pozdrawiam serdecznie – Katarzyna Sikora.