Nowy Samorząd Uczniowski

W dniu 18 XII 2020r. ogłoszony zostały wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
W nowym samorządzie znajdą się:
Aleksandra Strusz 2B – przewodnicząca
Kinga Franke 2B – zastępca przewodniczącego
Martyna Cesarz 2e – sekretarz
Michał Młynarczyk 2B – skarbnik
Gratulujemy!