Nagrody w dziedzinie kultury za 2021 rok

Ogromnie się cieszymy, że poniższym uczniom naszej Szkoły przyznane zostały przez Miasto Chorzów nagrody w dziedzinie kultury za 2021 rok:
1. Daniela ORAWSKA
2. Karolina FELISIAK
3. Natalia ĆWIĘCZEK
4. Zuzanna LEMANTOWICZ
Podstawa: „Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz sportu dzieciom i młodzieży szkolnej z chorzowskich placówek oświatowych, instytucji kultury, stowarzyszeń kulturalnych i sportowych oraz klubów sportowych”.
Gratulujemy!!!