Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe za 2021 rok

Ogromnie się cieszymy, że poniższym uczniom naszej Szkoły przyznane zostały przez Miasto Chorzów nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe za 2021 rok:
Natalii Skorupa,
Anecie Drabik,
Mateuszowi Grymel
Dawidowi Kwapulińskiemu
Gratulujemy!!!