Zakończenie roku szkolnego 24 VI 2022 – harmonogram

Msza św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie, godz. 8.00
Zakończenie roku szk. – klasy pierwsze, godz. 9.00, Aula III LO.
Zakończenie roku szk. – klasy drugie, godz. 10.00, Aula III LO.
Zakończenie roku szk. – klasy trzecie, godz. 11.00, Aula III LO.
Godziny spotkań w klasach – zgodnie z ustaleniami i informacją wychowawców.
Zapraszam!
Katarzyna Sikora – dyrektor