UWAGA – ZMIANY

Plan działań związanych z początkiem roku szkolnego 2022/2023 /UWAGA – ZMIANY ze względu na warunki lokalowe/:
– 1.09.2022:
• godz. 8.00 – Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP
w Chorzowie
• godz. 9.00 – inauguracja roku szkolnego dla klas 1A, 1B, 1Ca, 1Cf, 2A, 2B (aula III LO)
• godz. 10.00 – inauguracja roku szkolnego dla klas 1D, 1E, 1F, 2C, 2D, 2E (aula III LO)
• godz. 11.00 – inauguracja roku szkolnego dla klas trzecich (aula III LO)
• godz. 12.00 – inauguracja roku szkolnego dla klas czwartych (aula III LO)

Po inauguracji w auli uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach.

– 1.09.2022, godz. 17.00 – zebrania z rodzicami klas 1A, 1B, 1Ca, 1Cf (w auli, a potem w klasach z wychowawcami).
– 1.09.2022, godz. 17.30 – zebrania z rodzicami klas 1D, 1E, 1F (w auli, a potem w klasach z wychowawcami).

– 5.09.2022, godz. 17.00 – zebrania z rodzicami klas starszych w salach, z wychowawcami.

Zapraszamy!

Katarzyna Sikora – dyrektor