Statut III LO

Informuję, że na stronie szkolnej oraz w BIP został zamieszczony tekst jednolity Statutu po zmianach przyjętych uchwałami Rady Pedagogicznej III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie na posiedzeniach w dniach 1 i 14 września 2022 r.
Katarzyna Sikora – dyrektor