Dodatkowe dni wolne w roku szk. 2022/23

Ustalam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2022/2023:
31 października 2022 (poniedziałek)
22 grudnia 2022 (czwartek) – spotkania opłatkowe
marzec 2023 – 2 dni XXIV Festiwal Teatralny
2 maja 2023 (wtorek)
4 maja 2023 (czwartek) – egzamin maturalny z języka polskiego (PP)
5 maja 2023 (piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)
8 maja 2023 (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki (PP)
9 maja 2023 (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)
9 czerwca 2023 (piątek) – piątek po Bożym Ciele.
Katarzyna Sikora – dyrektor