Zamówienia publiczne – informacja

Zamówienia publiczne przeprowadzane przez III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych znajdują się pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow