Przedpołudnie w „Liberze”

Księgarnia „Liber” oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mieszczące się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach były celem wyprawy uczniów nagrodzonych w konkursie na recenzję „Czytający Batory”. Konkurs to jedno z wydarzeń organizowanych w czasie realizacji w Batorym „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Panowie Jacek Grzywnia i Paweł Danel – właściciele Księgarni „Liber” – pomagali zrealizować zakup książek w ramach otrzymanych przez naszą szkołę środków ministerialnych. Dzisiaj stanowili wsparcie dla Patrycji Wakulskiej, Agnieszki Ptak, Natalii Czyż, Zofii Zaporowskiej, Jakuba Czajora, którzy wybierali książki – nagrody.Gościnna Księgarnia „Liber” zaprasza zainteresowanych na spotkania literackie. Najbliższe 15 grudnia w sali konferencyjnej CINiBA. Pretekstem do rozmowy pisarki Marty Fox z socjologiem Krzysztofem Łęckim będzie jej książka pt. „Katowice nie wierzą łzom” Wyd. Śląsk 2022.
Szczegółowych informacji udziela p. Ewa Noworzyn-Pilch.

biblioteka