Rekrutacja w roku szk. 2023/2024

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć 5 klas pierwszych:
1A – prawniczo-dziennikarska,
1B – teatralna,
1C – matematyczna,
1D – medialno-dyplomatyczna,
1E – medyczna.
W terminie do końca lutego 2023 r. zostanie opublikowany Regulamin rekrutacji do naszego Liceum. Zapraszamy kandydatów! Katarzyna Sikora – dyrektor

Regulamin rekrutacji

Opisy klas

Klasa 1A PRAWNICZO – DZIENNIKARSKA

Klasa 1B TEATRALNA

Klasa 1C MATEMATYCZNA

Klasa 1D MEDIALNO – DYPLOMATYCZNA

Klasa 1E MEDYCZNA