Warsztaty na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Dnia 31.03.2023 klasa 2E wzięła udział w warsztatach „Zasady projektowania starterów do reakcji PCR, elektroforeza agarozowa”. Warsztaty odbyły się na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.