Dodatkowe dni wolne w roku szk. 2022/23

Ustalam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2022/2023:
31 października 2022 (poniedziałek)
22 grudnia 2022 (czwartek) – spotkania opłatkowe
marzec 2023 – 2 dni XXIV Festiwal Teatralny
2 maja 2023 (wtorek)
4 maja 2023 (czwartek) – egzamin maturalny z języka polskiego (PP)
5 maja 2023 (piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)
8 maja 2023 (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki (PP)
9 maja 2023 (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)
9 czerwca 2023 (piątek) – piątek po Bożym Ciele.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022

Ustalam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2021/2022:

• 15.10.2021 (po DEN)
• 12.11.2021 (po święcie Niepodległości)
• 07.01.2022 (po święcie Trzech Króli)
• marzec 2022 – 2 dni (Festiwal Teatralny)
• 02.05.2022 (pn.)
• 4-6.05.2022 (matura)
• 17.06.2022 (po Bożym Ciele)

Katarzyna Sikora – dyrektor

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarządzeniem Nr 22/2020/21 Dyrektora III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się
Wewnętrzny zaktualizowany regulamin III LO określający zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, uwzględniający zalecenia zawarte w wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny oraz aktualne przepisy prawa.
Dokument dostępny jest pod linkiem: kliknij.

Zmieniam terminy dodatkowych dni wolnych

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 11ge. (Dz.U. z 2020r. poz.493 ze zm.) zmieniam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2020/2021
z:
● 23, 25 marca 2021 (Festiwal Teatralny)
na
• 16 i 18 czerwca 2021 (także na Festiwal Teatralny).

Katarzyna Sikora – dyrektor

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2020/2021:

● 15, 16 października
● 21, 22 grudnia
● 23, 25 marca (Festiwal Teatralny)
● 4, 5, 6 maja (matura)
● 4 czerwca (po Bożym Ciele)

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!
W dniu 1.09.2020 r. rozpoczynamy rok szkolny, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19.
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą uczniom wychowawcy).
Zapraszam na spotkania z wychowawcami według następującego planu:
1.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1A – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1B – w auli
2.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1C – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1E – w auli
3.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1D – w auli
Godz. 18.30 – zebranie trójek klasowych Rodziców wszystkich klas w auli – wybór Prezydium RR.

Zebrania z rodzicami klas drugich i trzecich przeprowadzają wychowawcy zdalnie w jednym z dni: 1-2.09.2020 (indywidualnie informując wcześniej o formie i godzinie spotkania). W dniu 3.09.2020 wybrane wcześniej trójki klasowe zapraszam do szkoły zgodnie z informacją powyżej.
Podczas spotkań w szkole obowiązuje wciąż reżim sanitarny: przychodzą tylko osoby zdrowe, używają maseczek w przestrzeni wspólnej, przy wejściu dezynfekują ręce, zachowują dystans społeczny.
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor