Uczelnie wyższe i instytucje patronujące naszym klasom

Uczelnie wyższe i instytucje, z którymi III LO współpracuje, patronujące naszym klasom:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Muzeum Historii Katowic