klasy matematyczne

Oferta klasy skierowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach ścisłych, przyrodniczych lub technicznych i z łatwością je ukończyć, ponieważ przedmioty ścisłe w Liceum Batorego nauczane są na najwyższym poziomie, a wiele lekcji fizyki zostało sfilmowanych i zamieszczonych na kanale YouTube. Uczniowie klasy 1C będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe. W cyklu nauczania przewidziane jest wykonywanie doświadczeń – podobnie jak na studiach wyższych. 

Lekcje fizyki prowadzone będą w doskonale wyposażonej – dzięki realizacji licznych projektów unijnych – pracowni fizycznej, a pracownie informatyczne wyposażone są w liczne zestawy robotów LEGO z dodatkowymi czujnikami do pomiaru różnych wielkości fizycznych.

W program nauczania z przedmiotów ścisłych zostaną wplecione treści wypracowane podczas realizacji projektów unijnych: iCSE4school i PROBOT. Pracujący w liceum nauczyciele dzielić się będą z uczniami pasją i odkrywać będą razem nowe obszary talentów i zainteresowań. 

Królowa Nauk otwiera głowę także konkursowo: III LO może poszczycić się finalistami i laureatami Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Matematycznej Europy Środkowej, Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, Chorzowskiej Olimpiady Matematycznej, Chorzowskiego Nocnego Maratonu Matematycznego, Miejskiego Konkursu Matematycznego Metodą Projektu ?Matprojekt?, Śląskiego Konkursu Matematycznego Konkursu Matematycznego ?Kangur?, Konkursu Informatycznego ?Bóbr?.
Batory może poszczycić się najlepszymi w Chorzowie wynikami matury z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym (potwierdza to tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, czy też miejski konkurs ?MatMatura?); standaryzujemy egzaminy zewnętrzne, współpracując z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie.
Zawsze z niecierpliwością czekamy na to, czym zadziwią nas uczniowie klas matematycznych?