Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sympatyków III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie od X 2016 posiada wpis do KRS, NIP i REGON.
Wcześniej, do marca 2019 Stowarzyszenie nosiło nazwę: Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie.

Szczegóły na stronie:
https://sites.google.com/view/stowarzyszenie-symp-iii-lo/

Szczegóły na stronie /stara strona/:
https://sites.google.com/site/stowsympazso2/home

Konto Stowarzyszenia Sympatyków III LO w Chorzowie:
Santander 45 1090 2590 0000 0001 3355 0533
(wpłaty członkowskie, darowizny)