Statuetka Batorego

Nagrodę Honorowej Statuetki Batorego ustanowiono w 1997 r., w 50. rocznicę istnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego Chorzowie.

Pomysłodawcą był Janusz Nowakowski, były nauczyciel i absolwent szkoły. Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach:

– Nauczyciel – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wieloletnią pracę i pełne zaangażowanie w życie szkoły.

– Absolwent – za osiągnięcia zawodowe, naukowe oraz sławienie dobrego imienia Szkoły w różnych dziedzinach życia społecznego bądź za utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami wspieranie ich edukacji i działań artystycznych, sportowych.

– Przyjaciel Szkoły – za wspieranie szkoły w tworzeniu wysokich standardów edukacji, wspieranie edukacji uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez tworzenie funduszy stypendialnych, mecenatów.

  LAUREACI 2022:
 • Filip Kosior /kategoria absolwent/
 • Maciej Dziaczko /kategoria absolwent/
 • Robert Talarczyk /kategoria przyjaciel szkoły/
 • Ewa Noworzyn-Pilch /kategoria nauczyciel/
  LAUREACI 2021:
 • Piotr Żurawski /kategoria absolwent/
 • Olaf Gruszka /kategoria przyjaciel szkoły/
 • Anna Furman /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2020:

 • Alina Moś-Kerger /kategoria absolwent/
 • Jolanta Waluga /kategoria przyjaciel szkoły/
 • Ewa Szczygłowska /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2019:

 • Tomasz Burek /kategoria absolwent/
 • Andrzej Truszczyński /kategoria absolwent/
 • Jolanta Motyka /kategoria przyjaciel szkoły/
 • Beata Jendrzejska /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2018:

 • Rafał Burdzik /kategoria absolwent/
 • Piotr Bajtlik /kategoria absolwent/
 • Ks. Tomasz Wojtal/kategoria absolwent/

LAUREACI 2017:

 • Tomasz Szulc /kategoria absolwent/
 • Paweł Cebula /kategoria absolwent/
 • Zyta Piechniczek /kategoria nauczyciel/
 • Beata Seiffert /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2016:

 • Mariola Strojny /kategoria nauczyciel/
 • Ilona Helik /kategoria nauczyciel/
 • Agnieszka Radzikowska /kategoria absolwent/
 • Krzysztof Maliszewski /kategoria absolwent/

LAUREACI 2015:

 • Ginter Nawrat /kategoria absolwent/
 • Lech Cierpka /kategoria absolwent/
 • Ks. Jerzy Wójcik /kategoria nauczyciel/
 • Krystyna Widera /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2014:

 • Ewa Poloczek /kategoria absolwent/
 • Alina Pawłowska-Zampino /kategoria absolwent/
 • Anna Kazejak /kategoria absolwent/
 • Barbara Kurek /kategoria nauczyciel/
 • Piotr Zaczkowski /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2013:

 • MAGDALENA PIERZYNA /kategoria absolwent/
 • EWA NOWAKOWSKA-ZAJDEL /kategoria absolwent/
 • STANISŁAW NOWAKOWSKI /kategoria nauczyciel/
 • ADAM SKORUS /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2012:

 • ADAM LEMPA /kategoria nauczyciel/
 • KRYSTYNA LOCH /kategoria absolwent/
 • MARCIN MICHALIK /kategoria przyjaciel szkoły/
 • JANUSZ TOBOREK /kategoria absolwent/

LAUREACI 2011:

 • JERZY TOBOREK /kategoria absolwent/
 • RYSZARD HAWRYLUK /kategoria nauczyciel/
 • SANJAY SAMADDAR /kategoria przyjaciel szkoły/
 • LECH MOTYKA /kategoria specjalna: absolwent, nauczyciel, przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2010:

 • KRZYSZTOF OLEŚ /kategoria nauczyciel/
 • ZBIGNIEW MARSZAŁEK /kategoria nauczyciel/
 • ANDRZEJ SZAJCA /kategoria absolwent/
 • ILONA POŁAŃSKA /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2009:

 • KRYSTYNA PAWLETA  /kategoria absolwent/
 • EUGENIUSZ SAKWERDA /kategoria absolwent/
 • RYSZARD MOZGOL /kategoria absolwent i nauczyciel/
 • MAREK ZIELIŃSKI /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2008:

 • HALINA PAKULSKA-KUREK /kategoria nauczyciel/
 • MARIA NOGAJ /kategoria absolwent/
 • BOGUSŁAW KANIA /kategoria absolwent/
 • ELEONORA KOWOLIK-RURAŃSKA /kategoria absolwent/
 • JAN MIKULKA /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2007:

 • ZBYLUT TWARDOWSKI /kategoria absolwent/
 • MARIA PAJĄK-DOMAŃSKA /kategoria absolwent/
 • PIOTR WRÓBLEWSKI /kategoria absolwent/
 • TADEUSZ RZEPIELA /kategoria absolwent/
 • IRENA HAMERLIK /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2006:

 • RUDOLF MIKUŁA /kategoria absolwent
 • ALFRED REIM /kategoria absolwent/
 • TOMASZ IGNALSKI /kategoria przyjaciel szkoły/
 • JOLANTA KŁYSZCZ /kategoria absolwent/
 • JÓZEF WITOR /kategoria nauczyciel/
 • EDWARD SZĘDZIELORZ /kategoria absolwent/
 • PIOTR BUCZEK /kategoria absolwent/

LAUREACI 2005:

 • JERZY CNOTA /kategoria absolwent/
 • PIOTR CZARNYNOGA /kategoria absolwent/
 • ALICJA KAŁUCKA-NOWACKA /kategoria absolwent/
 • EDWARD NALEPA /kategoria absolwent/
 • BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA
 • ROMUALD SKOLUD /kategoria nauczyciel/
 • MARIAN WIOSKA /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2004:

 • HANNA BORATYŃSKA  /kategoria przyjaciel szkoły/
 • STANISŁAW JABŁONKA /kategoria absolwent/
 • JAN KIEŁBASA /kategoria absolwent/
 • ZENON KLATKA /kategoria absolwent/
 • AGNIESZKA LAPRUS /kategoria przyjaciel szkoły/
 • ANDRZEJ LIPSKI /kategoria przyjaciel szkoły/
 • REGINA ORZECHOWSKA  /kategoria absolwent/

LAUREACI 2003:

 • JACEK BŁAWUT /kategoria absolwent/
 • JAN KALKA /kategoria absolwent/
 • RUDOLF KIESZKOWSKI /kategoria nauczyciel/
 • WOJCIECH KUCZOK /kategoria absolwent/
 • BARBARA I HENRYK MILEROWIE /kategoria przyjaciel szkoły/
 • EWA OTTO-SIEJA /kategoria absolwent/
 • ANDRZEJ PIWARSKI /kategoria absolwent/
 • ZYGMUNT ZIMNY /kategoria absolwent/

LAUREACI 2002:

 • JAN MARIA DYGA /kategoria absolwent/
 • JANUSZ KROGULSKI /kategoria nauczyciel/
 • JACEK KUREK /kategoria absolwent i nauczyciel/
 • JACEK MAZIARSKI /kategoria absolwent/
 • EWA RURAŃSKA /kategoria absolwent/
 • JÓZEF WILKOSIŃSKI /kategoria absolwent/
 • MARIA WOŚ /kategoria nauczyciel/

LAUREACI 2001:

 • PIOTR NALIWAJKO /KATEGORIA ABSOLWENT/
 • ANTONI BECKER /kategoria absolwent/
 • BOLESŁAW IWANOWSKI /kategoria nauczyciel/
 • HENRYK KOZLER /kategoria absolwent/
 • JERZY KULCZYCKI /kategoria absolwent/
 • TADEUSZ MICZKA /kategoria przyjaciel szkoły/

LAUREACI 2000:

 • ZOFIA DYTKO /kategoria przyjaciel szkoły/
 • LILIANA JOCHYMSKA /kategoria absolwent i nauczyciel/
 • KRZYSZTOF KARWAT /kategoria absolwent/
 • FRANCISZEK MACIOŁA /kategoria absolwent/
 • SABINA PRZYBYŁA /kategoria absolwent/
 • JAROSŁAW ŚWIERSZCZ /kategoria absolwent/

LAUREACI 1999:

 • ADAM BUKOWY /kategoria absolwent/
 • FRANCISZEK GRUSZKA /kategoria absolwent/
 • TERESA HANTKE /kategoria absolwent i nauczyciel/
 • CELESTYNA KONIECZNA /kategoria nauczyciel/
 • STANISŁAW KOWARCZYK /kategoria absolwent/
 • KARINA MACHURA /kategoria absolwent i nauczyciel/
 • HENRYK OTTO /kategoria absolwent/
 • JAN WOLNY /kategoria absolwent/
 • JERZY WUTTKE /kategoria absolwent/

LAUREACI 1998:

 • WALERIA BALCER /kategoria nauczyciel/
 • BERNARD BŁASZCZYK /kategoria absolwent/
 • TADEUSZ BYKOWSKI /kategoria przyjaciel szkoły/
 • JERZY JÓŹWIAK /kategoria absolwent/
 • WOJCIECH KRZYŻAK /kategoria absolwent/
 • JANUSZ NOWAKOWSKI /kategoria absolwent/
 • JÓZEF STOMPEL /kategoria absolwent/
 • BOGUSŁAW SZNAJDER /kategoria nauczyciel/