Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

realizowane w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie

w roku szkolnym 2021/2022

 1. Innowacja pedagogiczna: Warsztaty medialno-dyplomatyczne dla liceum czteroletniego (2021-2024)
  Autor: Bożena Józefiak
 2. Innowacja pedagogiczna: Jak łatwo mówić po włosku! (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Sylwia Kuster, Renata Bremaud
 3. Innowacja pedagogiczna: Trening społeczno-emocjonalny młodzieży” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Sylwia Kuster, Barbara Suligowska
 4. Innowacja pedagogiczna: “English Through Art – Angielski przez sztukę” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Dagmara Krajewska – Swoboda
 5. Innowacja pedagogiczna: “Insta-Ling – systematyczność w przyswajaniu słówek” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Dagmara Krajewska – Swoboda
 6. Innowacja pedagogiczna “Click’n’Learn. Tworzenie gry komputerowej”  (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Beata Trejderowska
 7. Innowacja pedagogiczna “Efektywna lekcja języka angielskiego” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Elżbieta Kopczyńska
 8. Innowacja pedagogiczna: “There is no world without theatre. Nie ma świata bez teatru” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Elżbieta Kopczyńska, Beata Trejderowska
 9. Innowacja pedagogiczna: “ Globalnie, lokalnie, odpowiedzialnie” (rok szkolny 2021/2022)
  Autor: Barbara Suligowska
 10. Innowacja biologiczna dla klasy medycznej w liceum trzyletnim – Historia odkryć w biologii (2020-2022)
  Autor: Anna Mizerska, Sebastian Grzesik