Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

realizowane w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie

w roku szkolnym 2022/2023

1. Innowacja pedagogiczna: Warsztaty medialno-dyplomatyczne.
Autor: Bożena Józefiak

2. Innowacja biologiczno-chemiczna dla klasy medycznej.
Autor: Anna Mizerska, Małgorzata Witas

3. Z piosenką, książką i filmem w świat wartości.
Autor: Barbara Suligowska

4. Maths matters in English.
Autor: Beata Krok

5. Kultura, symbole, geografia krajów anglojęzycznych.
Autor: Elżbieta Kopczyńska

6. Nauczy Cię Batory, jak wrócić na zdrowe tory!
Autor: Joanna Kwolek