Dyrekcja i administracja

Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Sikora
email: ksdyrektorazso2@gmail.com
email: dyrektor@3lo.edu.pl

Wicedyrektor:
mgr Anna Sułek, e-mail: A. Sułek

Pracownicy sekretariatu:
mgr Józefa Barnaś – sekretarz szkoły, e-mail: J. Barnaś
lic. Patrycja Czaderna – sekretarz szkoły, e-mail: P. Czaderna
lic. Dorota Kasprzycka – referent, e-mail: D. Kasprzycka