Klasy medyczne

Klasy medyczne i przyrodnicze adresowane są do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach  medycznych, okołomedycznych oraz  przyrodniczych. Patronat merytoryczny nad  klasami medycznymi sprawuje Śląski Uniwersytet Medyczny, zaś nad klasa przyrodniczą ? Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego .
Klasy medyczne i przyrodnicze realizują rozszerzony program nauczania biologii i chemii, uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z chemii organizowanych przez  ŚMCEBI (Śląskie Międzyuczelniane Centrum Badań Interdyscyplinarnych), współpracujemy także z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie.  Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, odwiedziliśmy  także Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Niezapomnianych przeżyć dostarczają uczniom tychże klas ich obozy naukowe ?  szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego w Książu Wielkim, czy też obóz przyrodniczy w Biebrzańskim Parku Narodowym.