Klasy prawniczo-językowe

Klasy prawniczo-językowe tworzą ludzie przedsiębiorczy. kreatywni, którzy w ramach zajęć szkolnych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: WOS, historia oraz języki obce (szczególnie zaś język angielski).

Patronat merytoryczny nad  tymi klasami sprawuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych podczas godzin wychowawczych (np. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami itp.), goszczą także u siebie studentów Wydziału Prawa i Administracji, którzy przybliżają im różne zagadnienia prawne, np. prawa zwierząt, prawa konsumenta itp.. To znakomita okazja, by poznać sposób działania Uniwersytetu i przygotować się do wyższych studiów na kierunkach humanistycznych i naukach społecznych (np. na Wydz. Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, i in.).

Uczniowie tej klasy biorą udział także w zagranicznych obozach naukowych,( byli już w Szkocji, Belgii i Holandii), przyjmują studentów z różnych krajów świata w ramach współpracy z AIESEC- międzynarodową organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym uczestnicząc także w zajęciach przez nich prowadzonych. Swoje zainteresowania i umiejętności językowe uczniowie mogą także rozwijać podczas warsztatów prowadzonych przez rodowitych użytkowników języka angielskiego w ramach współpracy z organizacją Nauka Bez Granic.

Uczniowie klasy prawniczo ? językowej nie boją się nowych wyzwań, chcą wiedzieć więcej i lepiej.