Projekt “Leading to Learn Together – LELETO”

Projekt Erasmus+ “Leading to Learn Together – LELETO” realizujemy w charakterze partnera stowarzyszonego we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie EDU-RES.
Okres realizacji projektu: 2016 – 2018.