Matura w roku szk. 2021/2022

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022” oraz inne dokumenty regulujące zasady egzaminu maturalnego dostępne są na stronie OKE: oke.jaworzno.pl/www3/em/

W szczególności jest tam dostępny dokument zawierający kompletne informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.