Matura w roku szk. 2021/2022

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022” oraz inne dokumenty regulujące zasady egzaminu maturalnego dostępne są na stronie OKE: oke.jaworzno.pl/www3/em/

W szczególności jest tam dostępny dokument zawierający kompletne informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Matura 2021 – wprowadzone zmiany

21 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – weszło w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie dostępne jest pod adresem:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314
W rozporządzeniu uregulowane są zmiany w zakresie organizacji i wymagań maturalnych w 2021 roku wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju.
Ponadto na stronie https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego/ dostępny jest zaktualizowany dokument:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 29.12.2020 r.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Matura 2021

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” oraz inne dokumenty regulujące zasady egzaminu maturalnego dostępne są na stronie OKE: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny.

W szczególności jest tam dostępny dokument zawierający kompletne informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.