Gratulacje Zastępcy Prezydenta

W dniu 23 II 2021 w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się okoliczne wręczenie gratulacji z tytułu ujęcia szkół w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wiesław Ciężkowski I Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów złożył m. in. naszemu Batoremu gratulacje oraz wyrazy uznania, które niniejszym przekazuję Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom, dzięki pracy których osiągnęliśmy sukces!
Katarzyna Sikora – dyrektor

Uliczna Galeria Batorego

Uliczna Galeria Batorego – to projekt w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim, który wygrała i zrealizowała nasza szkoła. Na Galerię składają się cztery dwustronne gabloty, z których dwie ma za zadanie zagospodarować nasza szkoła, a dwie MDK Batory. Ekspozycje prezentować będą efekty działalności, głównie artystycznej, członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników), jak również utalentowanych mieszkańców dzielnicy Batory. Pierwsze prezentowane przez MDK prace przedstawiają twórczość Piotra Naliwajki – artysty i naszego Absolwenta. W realizacji projektu w znacznym stopniu wspierała nas Rada Rodziców, za co gorąco dziękujemy! Zapraszamy do odwiedzania naszej Ulicznej Galerii Batorego 🙂

Paweł Kwiecień odebrał z rąk Ministra Edukacji Narodowej

6 marca uczeń klasy 1C Paweł Kwiecień odebrał z rąk Ministra Edukacji Narodowej List Gratulacyjny za znakomite wyniki w nauce, sumienność i wytrwałość. W liście tym Pan Dariusz Piontkowski słowa uznania kieruje także do rodziców, opiekunów i nauczycieli, dziękując im za inspirację i pomoc.
Gratulujemy!

Wyniki rankingu Perspektyw za 2019

Ogłoszone zostały wyniki rankingu Perspektyw. Jesteśmy dumni, ze kolejny raz nasze Liceum znalazło się w tym rankingu. Otrzymaliśmy TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2020” 🙂