Projekt ?Learning to Learn Together?

Projekt Erasmus+ ?Learning to Learn Together? realizujemy w charakterze partnera stowarzyszonego we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie EDU-RES.
Okres realizacji projektu: 2016 – 2018.