Dyrekcja i administracja

Dyrektor szkoły:
Krzysztof Oleś
email: lo3_dyrektor@chorzow.eu

Wicedyrektor:
Anna Sułek
e-mail: anna.sulek@3lo.edu.pl

Wicedyrektor:
Bożena Pieszczek
e-mail: bozena.pieszczek@3lo.edu.pl

 

 

Józefa Barnaś – sekretarz szkoły
Patrycja Czaderna – sekretarz szkoły
Dorota Kasprzycka – referent
Danuta Schelenz – pomoc administracyjna

e-mail: lo3@chorzow.eu
Katarzyna Nogaj – intendent
e-mail: intendent@ 3lo.edu.pl