Dyrekcja i administracja

Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Sikora
email: ksdyrektorazso2@gmail.com
email: dyrektor@3lo.edu.pl

Wicedyrektorzy:
mgr Bożena Pieszczek, e-mail: B. Pieszczek
mgr Anna Miozga, e-mail: A. Miozga

Pracownicy sekretariatu:
mgr Józefa Barnaś – sekretarz szkoły
lic. Patrycja Czaderna – specjalista
lic. Radosław Murzyn – st. referent