Nasze klasy

W roku szk. 2017/2018 otworzyliśmy 6 klas pierwszych:
– 1a prawniczo-językowa
– 1b medialno-teatralna
– 1c matematyczna
– 1d usportowiono-rekreacyjna z rozszerzonym j. angielskim
– 1e medyczna
– 1f medialno-społeczna