Projekt POWER

Otrzymaliśmy grant!
Projekt „Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego” (Wniosek numer: POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078915), który będzie realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Więcej informacji o projekcie
Czas realizacji: 1.10.2020-30.09.2022 (24 miesiące)

Prezentacja ze szkolenia: “Improving school management: from a single person to a common strategy”: O kursie w Porto

Prezentacja ze szkolenia: “Special needs: The challengeof inclusion”: https://prezi.com/view/dE0K1wjAnEARPzIBFC2n

Prezentacja ze szkolenia: “Metodologia nauczania języka włoskiego jako obcego”: Program POWER_3LO Batory w Chorzowie

Prezentacja ze szkolenia “Benchmarking Course Finnish Education System” Helsinki