Nowy Samorząd Uczniowski od II 2017

W lutym 2017 w wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Samorząd Uczniowski naszego LO w składzie: Paweł Żerdziński – przewodniczący, Paulina Walczak – zastępca, Vanessa Stepak – skarbnik i Alicja Myrta – sekretarz. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Samorząd

Przewodnicząca: Maria Piechniczek Z-ca przewodniczącej: Sara Wypler Skarbnik: Katarzyna Szafran Sekretarz: Tomasz Lachcik adres kontaktowy: 3lo.samarzad@gmail.com Opiekun samorządu: Krzysztof Oleś koles.3lo@gmail.com