Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców III LO w Chorzowie:
Santander 10 1090 0088 0000 0001 4939 3224
(wpłaty na RR)

W roku szk. 2021/2022 przewodniczącą Rady Rodziców została p. Anna Lepiarczyk.