Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców III LO w Chorzowie:
Santander 06 1090 2590 0000 0001 3355 0556
(wpłaty na RR)

W roku szk. 2021/2022 przewodniczącą Rady Rodziców została p. Anna Lepiarczyk.