Paczka Batorego XII 2021

Tradycją naszej szkoły stało się przygotowywanie Paczki Batorego. Wolontariusze dostarczyli prezenty potrzebującym ze Szkoły Podstawowej nr 34, którzy w podziękowaniu wręczyli nam piękną statuetkę!

Wolontariat

Oblicza wolontariatu w naszej szkole – podziękowanie Kuratorium Oświaty za udział w akcji charytatywnej 🙂