Klasa 1A PRAWNICZO – DZIENNIKARSKA 2023

klasa 1A

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Pierwszy język obcy: j. angielski.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski *
Wychowawca: mgr Aldona Wołosz

Uczniowie klasy prawniczo-dziennikarskiej wezmą udział w obozach naukowych, dzięki którym rozwiną wiedzę i umiejętności dziennikarskie. Będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez profesjonalnych dziennikarzy, uczelnie wyższe, Sądy Rejonowe i Okręgowe, będą realizować historyczne projekty edukacyjne oraz współpracować z wieloma instytucjami edukacyjnymi. Klasa prawniczo – dziennikarska zostanie także współorganizatorem Festiwalu Teatralnego, a w ramach zajęć dziennikarskich uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania tą dziedziną.
W klasie prawniczo-dziennikarskiej czekamy na osoby otwarte na świat, które sercem i umysłem chcą poznawać teraźniejszość i przeszłość, które chcą odkrywać różnorodność i bogactwo rzeczywistości, które gotowe są dzielić się swoimi pasjami i talentami.
Wybór klasy prawniczo-dziennikarskiej zapewni nie tylko zdobywanie wiedzy potrzebnej na studiach, ale także umożliwi uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i artystycznych w regionie. Razem będziemy rozbudzać zamiłowanie do zawiłości językowo-gramatycznych, ważnych dat i wydarzeń. Czekamy na osoby kreatywne, wrażliwe i z poczuciem humoru.

* Podział w oddziale na grupy językowe nastąpi pod warunkiem dostatecznej liczby chętnych. Uczeń wybiera jeden język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego lub języka włoskiego, przy czym podział w oddziale na grupy językowe nastąpi do wypełnienia liczby miejsc (50% j. niemiecki i 50% j. włoski). W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszenia ucznia do III LO w systemie rekrutacji.