Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Komunikat dot. przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole do dnia 10 kwietnia 2020 i kształcenia na odległość.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) informuję, że przedłużony został okres, w którym funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Przedłużenie będzie trwało do dnia 10 kwietnia 2020 r.
W/w rozporządzenie (zm. z 20.03 2020r.) określa m. in.: „§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.
Katarzyna Sikora – dyrektor

W dniach 16 – 25 III 2020

Informuję, że w dniach 16 – 25 III 2020 szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00, o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Komunikat dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji na stronie MEN: www.men.gov.pl

Z poważaniem
Katarzyna Sikora

Paweł Kwiecień odebrał z rąk Ministra Edukacji Narodowej

6 marca uczeń klasy 1C Paweł Kwiecień odebrał z rąk Ministra Edukacji Narodowej List Gratulacyjny za znakomite wyniki w nauce, sumienność i wytrwałość. W liście tym Pan Dariusz Piontkowski słowa uznania kieruje także do rodziców, opiekunów i nauczycieli, dziękując im za inspirację i pomoc.
Gratulujemy!

Kamil Dziuba finalistą!

Uczeń naszej szkoły Kamil Dziuba z 3d przeszedł do finału XII Turnieju Wiedzy Psychologicznej, organizowanego przez wydawnictwo Charaktery. Kamil przeszedł eliminacje jako jedyny z naszej szkoły oraz jako jeden ze 100 finalistów w całej Polsce. Zagadnienia dotyczyły, m.in różnych koncepcji człowieka, biologicznych podstaw zachowania, teorii emocji, uczuć i relacji. 4 kwietnia weźmie udział w finale Turnieju w Warszawie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Z wizytą na Słowacji 10-13 II 2020

W dniach 10-13 lutego 2020 r. nasza delegacja udała się do Bratysławy na Słowacji na zaproszenie zaprzyjaźnionej z nami szkoły: Slovanske Sukromne Gymnazium.
Gospodarze zaprosili naszych uczniów i nauczycieli do Ambasady RP, w której spotkali się z Ambasadorem RP Krzysztofem Strzałką. Zwiedzili także muzeum sztuki współczesnej. Wzięli udział w debacie parlamentarnej (tematy dotyczyły nietolerancji oraz problemu odpadów plastikowych). Odwiedzili również parlament słowacki, zamek królewski i przepiękną część starego miasta.

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Od dnia 3 II 2020 mamy nowy skład Samorządu Uczniowskiego. Wcześniejszy SU przekazał pałeczkę następcom.
Samorząd Uczniowski 2019/2020:
Przewodniczący: Benedykt Janikowski
Wiceprzewodniczący: Kajetan Stasiura
Sekretarz: Michał Bawełek
Skarbnik: Judyta Dziereń
Członek: Aleksander Gintowt
Członek: Martyna Cesarz