Gratulacje Zastępcy Prezydenta

W dniu 23 II 2021 w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się okoliczne wręczenie gratulacji z tytułu ujęcia szkół w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wiesław Ciężkowski I Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów złożył m. in. naszemu Batoremu gratulacje oraz wyrazy uznania, które niniejszym przekazuję Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom, dzięki pracy których osiągnęliśmy sukces!
Katarzyna Sikora – dyrektor

Uliczna Galeria Batorego

Uliczna Galeria Batorego – to projekt w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim, który wygrała i zrealizowała nasza szkoła. Na Galerię składają się cztery dwustronne gabloty, z których dwie ma za zadanie zagospodarować nasza szkoła, a dwie MDK Batory. Ekspozycje prezentować będą efekty działalności, głównie artystycznej, członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników), jak również utalentowanych mieszkańców dzielnicy Batory. Pierwsze prezentowane przez MDK prace przedstawiają twórczość Piotra Naliwajki – artysty i naszego Absolwenta. W realizacji projektu w znacznym stopniu wspierała nas Rada Rodziców, za co gorąco dziękujemy! Zapraszamy do odwiedzania naszej Ulicznej Galerii Batorego 🙂

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021

Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć 5 klas pierwszych:
1) klasa prawniczo-dziennikarska
2) klasa teatralna
3) klasa matematyczna
4) klasa medialno-dyplomatyczna
5) klasa medyczna

Do końca lutego 2021r. zostanie podany do wiadomości szczegółowy regulamin rekrutacji.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Kontynuowane jest zawieszenie zajęć stacjonarnych

W dniach 15.02.2021 do 28.02.2021 w naszej szkole kontynuowane jest zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście w tryb zdalnego nauczania. W okresie tym szkoła jest otwarta w godz. 7.00 – 17.00 (załatwianie spraw bez zmian, tj. w godz. 8.00 – 15.00).
Katarzyna Sikora – dyrektor

W dniach 1 – 14.02.2021 nadal nauka zdalna

W dniach 1 – 14.02.2021 w naszej szkole następuje kontynuacja zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia w tryb zdalnego nauczania.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Katarzyna Sikora – dyrektor

Od poniedziałku, 18 stycznia br.

Informuję, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.
MEiN przedstawia szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych /…/ szkół ponadpodstawowych.
Z poważaniem
Katarzyna Sikora – dyrektor