Czas pracy szkoły

Informuję, że:
w okresie od dnia 25 do 31 maja 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00,
od dnia 1 do 7 czerwca 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 19.00,
od dnia 8 do 26 czerwca 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 7.00 – 21.00 (czyli według wcześniejszego trybu),
o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Spotkanie Kapituły HSB

Szanowni Państwo,

powoli zbliżamy się do końca starego roku szkolnego i czas pomyśleć o najważniejszych wydarzeniach licealnych nowego roku szkolnego.
Jednym z nich jest – oczywiście – gala wręczenia Honorowych Statuetek Batorego przewidziana na piątek 13 (!) listopada 2020 roku (tradycyjnie jest to pierwszy piątek po 11 listopada). W tym roku gala będzie szczególnie wyjątkowa ponieważ chcielibyśmy również na niej uhonorować Odznaką Batorego tegorocznych absolwentów, wręczyć medal Batorego oraz nagrodę Złotego Pióra (niestety nie mieliśmy takiej okazji w związku z pandemią). Ponadto z radością informuję, że na ten dzień planujemy wprowadzenie do szkoły nowego sztandaru.

W nawiązaniu do informacji przekazanej 15 stycznia 2020 roku przez Facebook chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie Kapituły Honorowej Statuetki Batorego: 9 czerwca 2020 roku o godzinie 13 w liceum.

Chciałabym wyjaśnić parę spraw. Z powodu zmieniających się przepisów prawa (weszła w życie ustawa Prawo Oświatowe) musiałam – jako dyrektor liceum – dostosować do nich wiele uregulowań, które istniały wcześniej, w tym także zasady działania Kapituły Honorowej Statuetki Batorego. W moich działaniach chciałam przede wszystkim podkreślić znaczenie wielości środowisk, które Liceum Batorego tworzą: uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego, absolwenckiego. Nie mogłam zapomnieć także o gronie przyjaciół Batorego, w szczególności o byłych dyrektorach. Dlatego też w zarządzeniu, które wydałam w grudniu 2019 roku przewidziałam w pracach Kapituły następujące osoby: dyrektora, wicedyrektora, dwoje nauczycieli wybieranych przez Radę Pedagogiczną, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, prezesa Stowarzyszenia Sympatyków III LO lub innego stowarzyszenia czynnie wspierającego pracę szkoły, byłych dyrektorów, przedstawicieli absolwentów, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców. Jest to duża zmiana w odniesieniu do wcześniejszych działań, ale zależało mi na reprezentatywności i transparentności.

Jestem otwarta na Państwa uwagi – czekam pod adresem dyrektor@3lo.edu.pl na informacje. Ze względów organizacyjnych proszę też o zgłoszenie się pod ten adres chętnych do pracy w Kapitule absolwentów.

Czekając na czerwcowe i listopadowe spotkania, pozdrawiam serdecznie – Katarzyna Sikora.

W dniach 27 IV – 24 V 2020

Informuję, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość.
W dniach 27 IV – 24 V 2020 szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00, o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Z ogromnym smutkiem pragniemy poinformować, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku odeszła nasza wspaniała Uczennica Kasia Honorowicz.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Oferta edukacyjna „Batorego”

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku 2020

Drodzy Ósmoklasiści!

Jeśli zastanawiacie się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, to proponujemy Wam skorzystanie z oferty „Batorego”- szkoły tworzonej przez ludzi lubiących młodzież i rozumiejących jej potrzeby!

klasa I A prawniczo-dziennikarska
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI,
drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski

W ramach realizowanej w klasie edukacji prawniczej oferujemy Wam udział w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie IUSTITIA, Sądy Rejonowe i Okręgowe. Edukacja historyczna będzie się odbywać przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, będziecie realizować historyczne projekty edukacyjne,
w ramach edukacji językowej: współpraca z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
przy Politechnice Śląskiej, zajęcia dziennikarskie, udział w obozach naukowych.

klasa I B teatralna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI,
drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski

Oferta klasy teatralnej skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach artystycznych, otwartych na świat, kulturę i sztukę. Okres nauki w klasie teatralnej to czas wyjątkowy. Oprócz wysokiego poziomu nauczania gwarantujemy wiele atrakcji i zajęć dodatkowych, m.in. warsztaty teatralne. Uczniowie klasy teatralnej będą organizatorami Festiwalu Teatralnego będącego wieloletnią tradycją naszej szkoły, będą współpracować z ośrodkami kultury naszego regionu, będą uczestniczyć w wycieczkach a także filmowo – teatralnym obozie naukowym. Dzięki wydawaniu gazet festiwalowych nauczą się recenzować i oceniać przedstawienia.
Jeśli masz duszę artysty, lubisz szeroko pojętą kulturę, chciałbyś rozwijać i odkrywać w sobie nowe talenty, poznawać ciekawych ludzi, którzy tak, jak Ty kochają sztukę, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

klasy I C matematyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI
drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski

W tej klasie znakomicie odnajdą się osoby, które lubią matematykę i chcą wiedzieć, jak zastosować komputer w matematyce lub rozmawiać o matematyce po angielsku…
Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnych projektach związanych z przedmiotami ścisłymi. Współpracować będziemy z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej (co oznacza m.in. możliwość ukończenia kursu programistycznego kończącego się certyfikatem wydawanym przez pracowników naukowych tejże uczelni). Na lekcjach informatyki naukę programowania zaczniemy od przygody z robotami Lego EV3.
Planowany jest obóz naukowy we Wrocławiu w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, uczniom proponujemy zajęcia z filozofii, pojawimy się także na Conrad Festival w Krakowie.

klasa I D medialno-dyplomatyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI,
drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski

Klasa o profilu medialno-dyplomatycznym współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debat Międzynarodowych w Katowicach (RODM) a także z redaktorem naczelnym Telpolu.
Planowane są wyjazdy zgodne z profilem klasy oraz obóz naukowy.
W ciągu roku uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania pracą w placówkach dyplomatycznych oraz mediach.

klasa I E medyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
BIOLOGIA, CHEMIA
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI,
drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski

Klasa medyczna to propozycja dla uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach medycznych, około medycznych oraz przyrodniczych.
Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Wiedzę i umiejętności o otaczającym nas świecie będą mogli pogłębiać uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach. Tajniki ludzkiego ciała oraz diagnostyki medycznej poszerzą na zajęciach organizowanych przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Niezapomnianych przeżyć dostarczą Wam zajęcia podczas obozów naukowych i warsztatów prowadzonych na terenie Parków Narodowych i rezerwatów przyrody.

Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Komunikat dot. przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole do dnia 10 kwietnia 2020 i kształcenia na odległość.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) informuję, że przedłużony został okres, w którym funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Przedłużenie będzie trwało do dnia 10 kwietnia 2020 r.
W/w rozporządzenie (zm. z 20.03 2020r.) określa m. in.: „§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.
Katarzyna Sikora – dyrektor

W dniach 16 – 25 III 2020

Informuję, że w dniach 16 – 25 III 2020 szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00, o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor